เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค บจ.ปัญญธารา และบจ.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้จัดให้มีกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สนับสนุนให้บุคลากรภายในสามารถดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในของทั้ง 2 บริษัท และยังเป็นการมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องบุคลากรที่มีผลงานในการปรับปรุงการทำงาน

ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง จัดกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015 ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง จัดกิจกรรม PYT&ATN Productivity Award 2015

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย