คณะผู้บริหาร บจก.ปัญญธารา , บจก.ออลล์ เทรนนิ่ง เป็นตัวแทนบริษัทส่งมอบขนมและสิ่งของให้กับ ประธานชุมชนหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. แจ้งวัฒนะ 28 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะได้นำทีมงานจิตอาสา ไปร่วมจัดกิจกรรมกับชุมชน เพื่อเป็นสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่ธาราพาร์คอีกด้วย

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย