เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 13.30 น.คณะผู้บริหาร บจก.ปัญญธารา , บจก.ออลล์ เทรนนิ่ง ได้ให้การต้อนรับนักเรียนนานาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในโครงการ “PIM’s Junior Inter. Club” ครั้งที่ 1 จำนวน 25 ท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการฝึกอบรมทั้งในส่วนของห้องอบรมเชิงปฏิบัติการ Store Model และห้องปฏิบัติการเครี่อง POS และ SC

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย