เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2558 ขึ้นภายในศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้เข้าอบรมในหลักสูตร มาตรฐานผู้จัดการร้าน และ หลักสูตรผู้ช่วยผู้จัดการร้าน โดยจัดให้มีกิจกรรม การประกวดดาวเดือนวันลอยกระทง รวมถึงกิจกรรมจำหน่ายกระทง เพื่อจัดหาเงินในการร่วมสมทบทุนกิจกรรม “ซีพี ออลล์ ทำดีเพื่อพ่อ” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 อีกด้วย

ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง
ปัญญธารา และ ออลล์ เทรนนิ่ง ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย