เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น.คณะผู้บริหาร บจ.ปัญญธารา โดยคุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารดูงานจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้คุณวีรวรรณ ฉาบสุวรรณ และคุณธมลพร ราชวังเมือง ได้ให้เกียรติบรรรยายในหัวข้อ " กระบวนการฝึกอบรมฯ" รวมถึงนำคณะเข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการงาน POS&SC และห้อง Store Model พร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับคณะดูงานอีกด้วย

คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด
คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด คณะผู้บริหาร-บจ-เชลล์-แห่งประเทศไทย-เยี่ยมชมดูงาน-บริษัท-ปัญญธารา-จำกัด

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย