เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-11.00 น. คณะผู้บริหาร บจ.ปัญญธารา ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณภาวิช ทินสาร และ คุณปริญญา ประมูลชัย ได้ให้เกียรติบรรรยายในหัวข้อ " การดำเนินกิจกรรม 5 ส." และนำคณะทำงานเยี่ยมชมผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในส่วนของพื้นที่สำนักงาน รวมถึงกระบวนการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เพื่อการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน สำหรับการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ธาราพาร์ค อีกด้วย

คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด
คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด
คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด คณะทีมงาน 5 ส. จาก การไฟฟ้านครหลวง เยี่ยมชมดูงานบริษัทปัญญธาราจำกัด

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย