หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 บริษัทปัญญธารา จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่” ให้กับบุคลากร บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ILS Team Synergy for Excellence สร้างความสามัคคี รักและผูกพัน

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ปัญญธารา จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร "ILS Team Synergy for Excellence"

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682

นโยบายความปลอดภัย