แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและใบลงเวลา

ระดับปวช.

ระดับปริญญาตรี PIM / PIM ทางไกล / เครือข่ายอุดมศึกษา

- กลุ่มสมัครเรียน

- กลุ่มทวิภาคีต่อเนื่อง

- กลุ่ม Non BA

- กลุ่ม RBM

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682