สังกัด PIM (แจ้งวัฒนะ)

วัน/เดือน/ปี ระดับ สาขาวิชา สถานที่ เวลา
7 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 4 (MTM) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Convention Hall 4-6 8.30 -17.00 น.
17 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 3 (MTM) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Convention Hall 1-3 8.30 -17.00 น.
17 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 1 (RBM-Foodplace) สาขาการจัดการภัตตาคาร (ทุน CP ALL) Convention Hall 6 8.30 -17.00 น.
17 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 3 (LG) การจัดการโลจิสติกส์ Convention Hall 5 8.30 -17.00 น.
17 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 4 (FBM) สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร All Academy ห้อง 4-0607 8.30 -17.00 น.
17 ส.ค. 60 NON BA FTM,PTM,RBM (ทุนอื่นๆ) Convention Hall 4 8.30 -17.00 น.
18 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 2 (LG) การจัดการโลจิสติกส์ ห้อง com pim ชั้น 12 8.30 -17.00 น.
18 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 1 MTM,LTM,FBM ธุรกิจการค้าสมัยใหม่, การจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง, การจัดการธุรกิจอาหาร Convention Hall 1-6 8.30 -17.00 น.
19 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 2 (MTM) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Convention Hall 1-6 8.30 -17.00 น.
30 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 1 (RBM-Foodplace) สาขาการจัดการภัตตาคาร (ทุน CP ALL) ห้อง 308 ธาราพาร์ค/Lab PIM 8.30 -17.00 น.

สังกัด PIM (ศูนย์การเรียนทางไกล)

วัน/เดือน/ปี ระดับ สาขาวิชา สถานที่ เวลา
17 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 2 (ST) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศูนย์การศึกษา ฯ 8.30 -17.00 น.
17 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 2 (DVT) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศูนย์การศึกษา ฯ 8.30 -17.00 น.
19 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 1 (DVT) (ศูนย์การเรียน PIM สมุทรปราการ) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศูนย์อบรม SV117 8.30 -17.00 น.
19 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 1 (ST) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศูนย์การศึกษา ฯ 8.30 -17.00 น.
19 ส.ค. 60 ป.ตรี ปีที่ 3 (DVT,ST) ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ศูนย์การศึกษา ฯ 8.30 -17.00 น.

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายฝึกอบรมการศึกษา 02-071-6176, 02-071-6180

แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและใบลงเวลา

ระดับปวช.

ระดับปริญญาตรี PIM / PIM ทางไกล / เครือข่ายอุดมศึกษา

- กลุ่มสมัครเรียน

- กลุ่มทวิภาคีต่อเนื่อง

- กลุ่ม Non BA

- กลุ่ม RBM

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

58/5 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  02-071-6161
  02-071-8682